Historien bag


Foreningen Trekroner Bo blev stiftet i begyndelsen af 2000 ud fra ønsket om at byde på et af de store jordstykker i den dengang nye bydel, Trekroner. Vi ville skabe noget nyt, en bebyggelse hvor det sociale aspekt i nærmiljøet blev kombineret med arkitektonisk kvalitet og med det omkringliggende områdes natur. På den måde ønskede vi at skabe et bofællesskab, der var en attraktiv løsning på moderne dobbeltarbejdende familiers boligbehov.

Det lykkedes! Foreningen fik i 2001 mulighed for at købe 17.000 kvadratmeter på Isafjordvej. Husene blev projekteret, opført og overtaget i 2003. I dag er Trekroner Bo et bofællesskab bestående af 17 dobbelthuse, hvor hver familie har egen lille have. Husene ser umiddelbart ens ud, men er faktisk alle forskellige. Desuden har vi store fællesarealer og et dejligt fælleshus.

Bebyggelsen ligger højt, og fra mange af husene er der en god udsigt over Trekronerområdet, Roskilde Domkirkes spir og ikke mindst over en lille smuk sø lige uden for foreningens grund. Trekroner Bo er et af flere bofællesskaber i Trekroner Vest, hvoraf Munksøgaard nok er det kendteste – idet det er Danmarks største økologiske bofællesskab.

Vi har et godt samarbejde og fællesskab mellem de 34 familier; vi har gode rammer for leg og venskab både for voksne og børn; vi har moderne, miljørigtige huse med arkitektonisk kvalitet og gode, individuelle planløsninger; og desuden indgår bebyggelsen i en naturlig sammenhæng med områdets natur og øvrige bebyggelser.

Trekroner Bo er desuden omgivet af meget natur. Mod syd er en sø, og mod nord findes et skovbælte. Går man ca. 200 meter i nordvestlig retning kommer man til Himmelev Skov, som er en ny stor skov plantet i kuperet landskab (en tidligere grusgrav), med søer, stisystemer, mountainbike ruter, hestestier og udendørs fitness baner. Himmelev Bæk slynger sig ca. 200 m i østlig retning, mellem siv og marker, hvor der går får, geder, køer og heste.

Dagligdagen i Trekroner Bo

Fællesskabet i Trekroner Bo har mange former. Den mest synlige er nok de tre ugentlige fællesspisninger i fælleshuset. Der deltager en stor del af familierne, og vi laver god hovedsagelig økologisk mad til hinanden. Men vi mødes også omkring de fælles legepladser, i arbejdslaugene, på vejen og til kaffe og leg i haven og på terrasserne.

Hver familie er engageret i et laug med ansvar for en del af fælles-områderne – fælleshuslauget, græsslåningslauget, lugelauget eller snelauget. Og så er der også de frivillige laug, som fx øllauget.

Hen over året arrangerer vi forskellige fester og sammenkomster: Fastelavn, sommerfest, juletræstænding etc. plus forskellige arrangementer, vi lige får lyst til.

Karakteristisk for Trekroner Bo er, at her er rammerne for at have et fælles liv med fælleshus, fællesspisning etc. Men samtidig er husene også store nok og private nok til, at man kan være sig selv. Man kan deltage i dele af de fælles aktiviteter og lade være at deltage i andre.

Foreningen har en bestyrelse med generalforsamlingen som øverste besluttende organ. Vi har desuden ca. 3 årlige fællesmøder, hvor vi diskuterer og finder løsninger på stort og småt.

Lokalområdet Trekroner

Trekroner er en ny bydel i Roskilde, delt i Vest og Øst. Karakteristisk for Trekroner Vest, hvor Trekroner Bo ligger, er de brede skovbælter, måden Nordens Parkvej slynger sig i landskabet, samt de mange bofællesskaber. Her findes 11 fælleshuse inden for en meget lille radius. Roskilde kommune har desuden lagt vægt på at integrere kunst i den nye bydel, samt at boformerne skal variere.

I 2007 blev antallet af husstande i Trekroner opgjort til 1.544 (if. Trekroner Avis) og siden er tallet steget, ikke mindst fordi den østlige del af Trekroner er i vækst. Fuldt udbygget vil Trekroner Vest rumme 3.500 husstande og Trekroner Øst 1.200 husstande (if. Roskilde Museum). Her er desuden en del mindre virksomheder – blandt andre 125 mikrovirksomheder registreret “i hjemmet”. Men rigtig mange fra Trekroner arbejder i København.

Der er en særlig “nybyggerstemning” i Trekroner. Her hilser man på hinanden og ønsker i fællesskab at opbygge en bydel, hvor der er liv, aktivitet og godt at være og ikke mindst at vokse op – for Trekroner er fuld af børn.

At beboerne i området vil udvikle det i en positiv retning ses også i de mange nye lokale foreninger og initiativer. Der er bl.a. en musikforening, Trekroneravisen, Trekronerrådet, som arrangerer forskellige sociale events, kunstprojekter, nyanlagt bmx-bane, loppemarkeder, økologisk gårdbutik, løbeklub, en synlig pendlerforening, sportsforeningen Trekroner IF etc.

Trekroner har efterhånden det hele: Her er gode børneinstitutioner, skoler, gymnasium, universitet, ungdomsboliger, leje-, andel-, ejerboliger, indkøbsmuligheder, frisør, pizzaria, tøjbutik, café, apotek, plejehjem og – i sidste ende – et hospice.

Roskilde midtby ligger ca. 4 km fra Trekroner. Roskilde er en stor provinsby, der kan dække alle behov for fritidsaktiviter, sportsklubber, kulturoplevelser og handel. Roskilde er berømt for sine Vikingeskibe, Domkirken og ikke mindst Roskilde Festival, som hvert år trækker på ca. 30.000 frivillige.

Skulle man alligevel have lyst til at stikke af til København – på arbejde eller til fest – så er der ca. fire afgange i timen til og fra Trekroner Station, og det tager kun 24 minutter at komme til Københavns Hovedbanegård.